Lovedoctor


LovedoctorLovedoktorn är en otroligt populär figur som dyker upp i proper
sjuksköterskemundering för att lyssna och ge er råd i
kärleksangelägenheter. I regel anordnas ett rum så att Lovedoktorn
har chans att träffa alla som så önskar på tu man hand för att hjälpa
till med hjärtebesvären. Lovedoktorn kan beställas som ett uppfriskande
inslag under en konferens, på en festival, en fest, ett bröllop och i många
andra sammanhang. Man har alltid glädje av att ha Lovedoktorn på plats.

______________________________________________________________________